Fiscaal Voordeel


Stoelmassages Met Aandacht

Kosten van de stoelmassage aftrekbaar voor de werkgever

Als onderdeel van een arboplan kunt u als werkgever beslissen aan uw medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een Touch Pro Stoelmassage. Met ingang van de nieuwe werkkosten regeling 2011 worden deze door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting. Vraag uw boekhouder.

BTW stoelmassage aftrekbaar

Tevens kan de in rekening gebrachte btw over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de btw in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Kosten van de stoelmassage voor rekening medewerker

Als werkgever kunt u uw medewerkers ook de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De lokatie daarvoor wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan de masseur of via de loonadministratie van uw organisatie worden voldaan. Met de werkkosten regeling 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor door de belastingdienst verruimd. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen.